Nordea TotalIn information

Publicerad den 4 maj 2017 08:44

Information från Nordea: Vi har problem att få iväg nattens TOTALIN-filer (c:a 150 st) till er.